Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Výbor dobré vůle podpořil vzdělávání zaměstnanců Domova pokojného stáří v Bazální stimulaci

Pracovníci Diecézní charity Brno – Služby Brno poskytují péči klientům, kteří jsou vysoce závislí na podpoře a pomoci druhé osoby. V péči o klienty, kteří nejsou schopni sami uspokojovat svoje potřeby jsou využívány nové metody a techniky práce, mezi které patří Bazální stimulace. Příspěvek Nadace ve výši 50 000,- Kč umožnil vzdělávání pracovníků v tomto konceptu.

Kardinál Duka poděkoval dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky

Upřímný dík za organizaci letošní Tříkrálové sbírky vyjádřil kardinál Dominik Duka v dopise, zaslaném řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi. „Má poděkování patří všem, kteří se svým darem na této sbírce podíleli, ale i těm, kteří její přípravě a průběhu věnovali svůj čas a energii.“

Postní almužna 2015 v brněnské diecézi

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat jsou v roce 2015 zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip ke jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové postní krabičky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným >>>

Masopust 2015 v Domově pokojného stáří Kamenná

V únoru se v našem domově konal už tradiční masopust. Letos byl spojený také s ochutnávkou zabíjačkových pochoutek.

Tříkrálová sbírka v Brně-Lesné z pohledu koledníků

V brněnské městské části Lesná stojí z velké části panelové domy. Tento typ zástavby není pro tříkrálové koledování příliš vstřícný. Přesto se na Lesné koledníkům a Tříkrálové sbírce daří a letošní výtěžek přesáhl 70 000 korun. Je to zásluha nejen štědrých dárců, ale také koledníků, soustředěných kolem místní římskokatolické farnosti. Přečtěte si příspěvek koledníků z Lesné >>>

Asistenční služba sv. Rafaela mění úřední hodiny

Dovolujeme si oznámit, že s platností od 1. 2. 2015 došlo ke změně úředních hodin, respektive došlo k jejich zrušení. Vedoucí služby Petr Čevelík nové opatření vysvětluje >>>

Charita představila Stínovou zprávu za rok 2014

Několik měsíců trvající sběr dat, dotazování a pilování textu přineslo své plody: česká Charita představila veřejnosti text Stínové zprávy, která z pohledu neziskové organizace analyzuje a komentuje sociální situaci v ČR. Zpráva je kamínkem do mozaiky Caritas Europa a příspěvkem do Strategie Evropa 2020, vyhlášené Evropskou unií.

Videoreportáž z klauniády pro děti i seniory

Zdravotní klauni Lucie Matyášová a Jindřich Holeček vás vezmou na klaunskou návštěvu za nemocnými dětmi i do domova seniorů - konkrétně do charitního Domova pokojného stáří Kamenná v Brně. Video bylo natočeno v září 2014. Podívejte se >>>

Výtěžek 15. ročníku Tříkrálové sbírky v Diecézní charitě Brno je spočítán

Štědrost dárců Tříkrálové sbírky dosáhla téměř 21 milionu korun, to je o bezmála 1,7 milionu korun více než loni. Na území celé ČR se tak vykoledovalo 89 mil. korun. Obyvatelé jižní Moravy a části Kraje Vysočina tak patří mezi neštědřejší dárce. Úplně nevíce ze všech regionů se vybralo v bývalém okrese Brno-venkov >>>

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. Děkujeme!

Charita sečetla obsah všech pokladniček sbírky. Výsledky ukazují, že dárci byli ke koledníkům štědří, sešlo se přes 89 milionů Kč. „Výnos dokazuje, že lidé mají otevřená srdce pro potřeby spoluobčanů, kteří se ocitli ve složité životní situaci,“ říká ředitel Charity ČR..