Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Poděkování tříkrálovým koledníkům 2011

V sobotu 4. června 2011 proběhlo poděkování všem, kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky v brněnském děkanství.

Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky na jihu Moravy

V květnu se sešla Tříkrálová komise k posouzení projektů na pomoc lidem v nouzi v brněnské diecézi. Vaše tříkrálové dary tak pomohou lidem bez domova, matkám s dětmi v obtížné sociální situaci, či pacientům s onkologickými problémy. Děkujeme!  

(Brno) Chybí práce v ulicích

Problém bezdomovectví se týká celé společnosti a neexistuje jeho univerzální řešení. Pokud jej ale budou lidé přehlížet, bude se tento problém prohlubovat. Hlavními poskytovateli služeb pro lidi bez domova v Brně jsou Charita, Armáda spásy a Magistrát města Brna

Diecézní charita Brno přispěje na pomoc obětem zemětřesení z Tříkrálové sbírky

(Tisková zpráva) Diecézní charita Brno přispěje prostřednictvím svých Oblastních charit Břeclav, Jihlava, Rajhrad a Třebíč částkou 200 000,- Kč na konto pomoci obětem zemětřesení v Japonsku. Tato částka byla vyčleněna z darů letošní Tříkrálové sbírky.

Charita na pomoc obětem zemětřesení a tsunami v Japonsku

Zemětřesení o síle 8,9 stupně Richterovy stupnice a následná vlna tsunami zasáhla v pátek 11. března 2011 pobřeží Japonska. Vlna způsobila obrovské materiální ztráty a oběti na životech, řada lidí je stále nezvěstných.

Postní almužna pro věřící, letos potřetí

(BRNO) Na území brněnské diecéze postní dobu pro věřící opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Pastorační akce bude zahájena na Popeleční středu 9. 3., zejména pak na 1. neděli postní, a potrvá až dokonce postního období. Jde o dobrovolnou duchovní formaci věřících, která je pořádána se souhlasem České biskupské konference. Lidé tak budou moci to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité postní almužny na pomoc bližním v nouzi. Tyto dary církev použije prostřednictvím Charity na pomoc potřebným.      

Poselství papeže Benedikta XVI. k zítřejšímu Světovému dni nemocných (11. února památka Panny Marie)

11. únor je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

Otec biskup Vojtěch Cikrle děkuje za Tříkrálovou sbírku 2011

Milé sestry, milí bratři, milé děti, na území brněnské diecéze se do letošního jedenátého ročníku Tříkrálové sbírky zapojilo více než deset tisíc koledníků, kterým bych rád aspoň touto formou poděkoval.

Kvalita nejsou jen standardy

Co je vlastně kvalita? Splníme-li standardy, co ještě chybí? Co je specifickým přínosem Charity, čím můžeme prostředí sociálních služeb v naší společnosti obohatit?

Jak naložit s postní almužnou

Postní almužna se může stát příležitostí, jak obnovit činnost farních charit.