25. výročí DCHB
Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Budoucnost Domova sv. Markéty je ohrožena

Diecézní charita Brno provozuje Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni od r. 1993 za doposud velmi dobré spolupráce s městem, které vlastní budovu, ve které domov sídlí.

Vystoupení studentů Cyrilometodějského gymnázia Lerchova na Kamenné

Studenti 2.ročníku Cyrilometodějského gymnázia na Lerchové ulici si připravili spolu se svojí paní profesorkou Lucií Esterkovou pro klienty Domova pokojného stáří Kamenná krásné hudební vystoupení.

Jahodový den 2016 v Domově pokojného stáří Kamenná

Už tradičně probíhá v Domově pokojného stáří Kamenná vždy v červnu jahodový den. Také letos si mohli klienti pochutnat na jahodových pochoutkách.

Red Hat pomáhá v Domově pokojného stáří Kamenná

6. 6. 2016 to bylo již podruhé, co zaměstnanci firmy Red Hat Czech www.cz.redhat.com uspořádali dobrovolnický den v našem domově.

Mezinárodní den dětí v Domově sv. Markéty

Ve středu 1. 6. od 15 hod oslavíme v Domově svaté Markéty Mezinárodní den dětí. Pomoc při organizaci nám v letošním roce nabídli firemní dobrovolníci z České spořitelny, kteří pro děti z azylového domu připraví program – děti budou plnit úkoly na stanovištích a soutěžit o ceny, do programu budou zapojeny i maminky. Čeká nás i grilování, malování na obličej  a vůbec všechno, co k pořádné oslavě patří.

Místo: Staňkova 47, Brno
Termín: 1. 6. 2016, 15:00 — 1. 6. 2016, 19:00

Domov sv. Markéty lze podpořit i pomocí mobilní aplikace

Aplikace Melinda funguje na principu spropitného. Je zapotřebí chytrý telefon, účet u České spořitelny a placení kartou. Přímo v aplikaci lze nastavit cílový dobročinný projekt a výši příspěvku. Mezi dobročinnými projekty je nyní také služba Diecézní charity Brno - Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni.

Diecézní charita Brno na cvičení Dálnice 2016

Převrácený zájezdový autobus, tři vybouraná osobní auta. Desítky zraněných, několik mrtvých. Takový byl námět cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje a dalších zapojených subjektů, které se uskutečnilo ve středu 25. května na Staré dálnici v Brně-Bystrci. Cvičení zahájil hejtman Michal Hašek a první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. Diecézní charita Brno zde byla zastoupena svým psychosociálním týmem.