Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Přáníčka rozdávají radost nejen klientům pečovatelské služby

Mezi klienty Charitní pečovatelské služby jsou lidé, kteří žijí v osamění a jsou vděční za každý zájem o svoji osobu. Pracovníci brněnské Charitní pečovatelská služby si tuto potřebu starých lidí uvědomují a ve spolupráci s maminkami a dětmi z charitního Domova sv. Markéty přichystali krásná narozeninová přáníčka >>>

Enkaustika? Aneb jak to umí Effeťáci s žehličkou

Na výstavu do Café Therapy na Údolní 37 v Brně Vás zvou uživatelé Denního stacionáře Effeta. Od listopadu do ledna se můžete přijít podívat na obrazy malované technikou horkého vosku - enkaustikou. Zveme Vás také na vernisáž 10. listopadu od 17.00 hod. Pozvánka

Ustelte si na ulici - Noc venku podruhé v Brně

Nehostinnost ulice můžete záměrně okusit během Noci venku v centru Brna před kostelem sv. Jakuba a podpořit tak lidi bez domova. Kromě samotného přenocování na ulici lze navštívit doprovodný program, který se věnuje bezdomovectví. Zahrají kapely Utopenci ve vlasech nebo Tumpach Kvoč. Bude promítnut dokument Kde končí naděje, začíná peklo. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši hřejivou podporu! >>>

Zvířátkový podzim v Domově sv. Markéty

Maminky s dětmi, které bydlí v Domově sv. Markéty, nemohou mít v bytech zvířata. I přesto si ale zvířátek na podzim užily. V září nás totiž navštívil Ing. Zajíček a seznámil nás se zvířaty, které můžeme potkat v Brně. A kromě psů nebo labutí to mohou být i exotičtí hadi, kteří utekli chovatelům. >>>

Setkání zdravotních klaunů s vedením domova pokojného stáří Kamenná

V Domově pokojného stáří Kamenná se uskutečnilo setkání zdravotních klaunů z občanského sdružení Zdravotní klaun, vedoucí a sociální pracovnice domova. Náplní společného posezení, které se koná pravidelně jedenkrát ročně,  je předat si zpětnou vazbu na působení klaunů v domově v rámci programu „Léčba humorem pro dříve narozené“ >>>

Charita ČR nesouhlasí s Memorandem o úhradových mechanizmech

Rada ředitelů Charity ČR odmítla znění Memoranda, uzavřeného mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Asociací krajů ČR a Asociací poskytovatelů sociálních služeb o mechanizmech úhrad ošetřovatelské péče v pobytových sociálních zařízeních.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořila vzdělávání zaměstnanců Domova pokojného stáří

Pracovníci Diecézní charity Brno – Služby Brno poskytují péči klientům, kteří jsou vysoce závislí na podpoře a pomoci druhé osoby. V péči o klienty, kteří nejsou schopni sami uspokojovat svoje potřeby jsou využívány nové metody a techniky práce, mezi které patří Bazální stimulace. Příspěvek Nadace ve výši 50 000 Kč umožní vzdělávání pracovníků v tomto konceptu. >>>

Otiskem - výstava prací  klientů z Denního stacionáře Effety

Přijměte pozvání na vernisáž výstavy Otiskem. Originální práce klientů Denního stacionáře Effeta ve Vás zanechají hluboký otisk ... tedy dojem :). Jako host zazpívá pěvecký sbor "Antea". Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pozvánka

Místo: Foyer sálu Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno
Termín: 22. 10. 2014, 16:30