Co děláme

 

V zařízení jsou poskytovány služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

V Domově sv. Markéty nabízíme tyto služby:

 • Ubytování na dobu nezbytně nutnou, zpravidla 1 rok, v samostatných zařízených a vybavených bytových jednotkách s kuchyňkou a sociálním zařízením
 • Možnost praní prádla, zapůjčení lůžkovin, nádobí a elektrospotřebičů do domácnosti
 • Pomoc při přípravě stravy
 • Pomoc při hledání vlastního bydlení a uplatnění na trhu práce, vzdělávání a rekvalifikaci, při vyřizování dávek, vyhledávání kontaktů, komunikaci s  úřady, lékaři, školskými zařízeními, soudy, při navazování spolupráce s dalšími organizacemi
 • Podpora při vedení domácnosti, organizaci dne, sestavování rozpočtu, péči o děti, organizaci dne a smysluplného trávení volného času dětí
 • Doprovod při obstarávání osobních záležitostí
 • Přístup k PC
 • Doučování a pomoc s přípravou do školy
 • Potravinovou a materiální pomoc, šatník pro ubytované klientky
 • Aktivity podporující sociální začleňování - pravidelné programy pro klientky i děti, tvořivé činnosti, společné výlety a návštěvy kulturních center
 • Základní sociální poradenství
 • Konzultace s psycholožkou
 • Duchovní péče pro zájemce