Kdo jsme

 

Historie a současnost

Budova Domova sv. MarkétyZřizovatelem Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni je Diecézní Charita Brno. Budova, ve které jsou služby poskytovány, je v pronájmu od Magistrátu města Brna. Zařízení začalo fungovat v roce 1993, kdy bylo klientkám k dispozici 18 bytů. V roce 1995 byla zahájena přístavba čtvrtého patra a výtahu; kapacita zařízení tím byla rozšířena na 28 bytových jednotek. V následujícím roce proběhla rekonstrukce sklepních prostor, ve kterých byla vybudována víceúčelová místnost (tělocvična). Diecézní charita si pronajala k budově  přiléhající zahradu, roku 2007 zde byly umístěny nové prolézačky, pískoviště a herní prvky a byl přistavěn altán. V dalších letech se pokračovalo v generálních opravách budovy, v rekonstrukci jednotlivých bytů a společných prostor. V roce 2016 byla provedena sanace budovy, výměna oken a oprava fasády.

 Kuchyň ve společenské místnostiV současné době je v Domově ubytování zajištěno v 28 bytech 1+kk, 1+1 nebo 2+1 s celkovou kapacitou 100 lůžek. Jedná se o zařízené samostatné bytové jednotky s kuchyňkou vybavenou nábytkem a sociálním zařízením. Dům je bezbariérový s výtahem. Klientky a jejich děti mají k dispozici další společné prostory: dvůr, zahradu s pískovištěm a herními prvky, prádelnu s pračkami a sušárnou, návštěvní místnost, společenskou místnost s  televizí a víceúčelovou místnost (tělocvičnu). Mohou využívat i vybavené prostory rodinného koutku a počítačovou učebnu.

Poslání

Posláním Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně je poskytnutí sociálních a pobytových služeb na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají zájem na řešení své situace. Poskytujeme ubytování , pomoc při přípravě stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Rodinný koutek 1Zletilé těhotné ženy a ženy s dětmi do 18 let ve své péči (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání až do věku 26 let), které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, a nedokáží bez podpory tuto situaci řešit. Mohou to být ženy zneužívané, ohrožované na životě a žijící v prostředí ohrožujícím výchovu a vývoj dětí.  Zařízení není určeno pro ženy, které nejsou schopny samostatné celodenní péče o dítě, ať již vlivem návykových látek, snížených rozumových schopností nebo špatným zdravotním stavem.

Cíle služby

Hlavním cílem služby je podpora klientky v samostatném způsobu života, a to poskytnutím těchto služeb:

  • ubytováním klientek na dobu nutnou k vyřešení jejich životní situace, zpravidla nepřevyšující 1 rok
  • poskytnutím pocitu bezpečí před agresivním partnerem či před nepřijatelnými podmínkami
  • stabilizací psychického stavu a psychické rovnováhy
  • přípravou klientky na přechod do svého budoucího vlastního bydlení
  • pomocí při rozpoznávání priorit ve vedení domácnosti a hospodaření s vlastními finančními prostředky
  • vedením klientky k samostatnému způsobu života a péči o dítě
  • zvyšováním informovanosti klientek v problematice sociální, právní i v běžném životě
  • vedením klientek k uvědomění si vlastních práv a povinností
  • motivací klientek k sebevzdělávání a hledání zaměstnání

Principy služby

  • dodržování práv klientek
  • respektování soukromí klientek
  • individuální přístup
  • prevence sociálního vyloučení
  • posilování samostatnosti a individuální vůle klientek
  • uplatňování křesťanských přístupů k potřebám klientek