Brněnská Akce cihla

 

Aktuálně o Akci cihla 2012

 

Poslání sbírky

Akce cihla již osmým rokem pomáhá lidem s mentálním postižením na cestě k samostatnosti a nezávislosti, na cestě k běžnému životu mimo velké ústavy.

Chceme napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Klíčová je především otázka bydlení (např. chráněné či podporované bydlení) a práce (chráněné dílny, podporované zaměstnání atd.).

 

Historie sbírky

Brněnská Akce cihla je veřejná charitativní sbírka, která pomáhá lidem s mentálním postižením a autismem s integrací do společnosti a na cestě k běžnému životu mimo velké ústavy.

 

Brněnská cihla byla poprvé realizována na podzim roku 2000. Předešlé akce za výrazné a nepostradatelné pomoci dobrovolníků, našich mediálních partnerů, sponzorů z podnikatelské sféry a drobných dárců přinesli finanční prostředky na rekonstrukci domu chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a autismem na Žabovřeské ulici a na Gorkého ulici. Výtěžek z ročníku 2006 brněnské Akce cihla pomohl při stavebních úpravách v prostorách budoucí kavárny Anděl na Gorkého ulici. V roce 2007 bude vybraná finanční hotovost použita k rekonstrukci objektů v Dolních Věstonicích a ve Skryjích. Zde by měly být vybudovány prostory k volnočasovým aktivitám mentálně postižených a autistů a v budoucnu by tu mělo vzniknout chráněné bydlení pro 12 osob.

 

V roce 2006 začala mít Akce cihla celonárodní charakter, k vzájemné spolupráci se spojili čtyři neziskové organizace:  Portus Praha, o.s.; Proutek, o.s. (jižní Čechy), Jurta, o.s. (severní Čechy) a Diecézní charita Brno. Společným cílem je podpora rozvoje neústavních sociálních služeb v daných regionech.