Kdo jsme

Domácí hospicová péče je paliativní péče o nemocné v pokročilých a konečných stádiích nemoci, u kterých již bylo rozhodnuto o výhradně „paliativním“ přístupu k léčbě, tedy o pacienty v posledních týdnech, dnech a hodinách života.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.

Lékařská věda nemá moc všechny nemoci vyléčit, ale má možnost léčit a člověku pomoci. Pokud by další radikální léčba pro pacienta byla jen zdrojem nových nepříjemných vedlejších účinků a život prodloužit nemůže, pak je namístě léčba paliativní, kterou může nabídnout např. domácí hospic. Cílem není pouhé prodloužení života, nýbrž především udržení co nejvyšší kvality života.

Hospicová péče usiluje o to, aby nemocný:

  • netrpěl nesnesitelnou bolestí – pacient zásadně ovlivňuje průběh léčby bolesti
  • pociťoval respekt k lidské důstojnosti – prostředí je maximálně přizpůsobeno pacientovu přání; dobro pacienta je na předním místě zájmu personálu.
  • v posledních chvílích nezůstal osamocen – svojí službu DHP garantuje 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Lékaři v hospicové péči se zaměřují na úkony zlepšující kvalitu života nemocného. Uvážlivě je odstupováno od všech léčebných zákroků a postupů, které kvalitu života nemocného nezlepšují nebo ji dokonce mohou zhoršovat.