Realizace služby

Žádost o domácí hospicovou péči zašlete elektronicky, osobně nebo poštou koordinátorce DHP. Můžete nás kontaktovat i telefonicky či emailem.

Formulář žádosti ve formátu word

Formulář žádosti ve formátu pdf

Při splnění nezbytných podmínek pro poskytování hospicové péče s Vámi domluvíme datum a čas první návštěvy.

Navštíví Vás koordinátorka DHP s paliativním lékařem a zjistí, co vše budete potřebovat. Ve spolupráci s praktickým nebo odborným lékařem budou nastaveny postupy ke zvládání Vašich případných obtíží a bolesti. Domluvíte se na potřebných návštěvách, možnostech pečovatelské služby, vypůjčení pomůcek apod.

Na zdravotní sestru se můžete v případě potřeby kdykoliv telefonicky obracet. Poradí Vám, v nezbytných případech za Vámi přijede.

Podmínky poskytování domácí hospicové péče:

Ze strany pacienta:

  • pacient trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu
  • pacient byl seznámen se svým zdravotním stavem a přiměřeně svým možnostem porozuměl závažnosti a prognóze své nemoci
  • pacient rozumí možnostem i limitům domácí hospicové péče a souhlasí s jejími principy
  • pacient si přeje péči v domácím prostředí
  • neexistují závažné zdravotní, sociální či jiné důvody vylučující možnost péče v přirozeném prostředí pacienta

Ze strany rodinných příslušníků či přátel nemocného:

  • rodina je informována o zdravotním stavu nemocného (s jeho svolením) a přiměřeně svým možnostem porozuměla závažnosti a prognóze jeho nemoci
  • rodina  rozumí možnostem i limitům  mobilní paliativní péče a souhlasí s jejími      principy
  • rodina je ochotná se spolupodílet na péči a   v rodině či mezi pacientovými           blízkými je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za kontinuální péči o pacienta

Domácí hospicová péče (DHP) je zajišťována v úzké spolupráci s Charitní ošetřovatelskou službou.

Domácí hospicovou péči poskytujeme na území města Brna.