Typy služeb a ceník

Péče u pacienta je poskytována na základě indikace praktického lékaře nebo odborného lékaře po konzultaci s paliativním lékařem. Lékař určuje dle zdravotního stavu četnost, druh návštěvy a zdravotnický úkon. Zdravotní péči poskytují registrované zdravotní sestry. Zdravotní výkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Pečovatelské služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Nabízené služby a ceník

Pacient i rodina má možnost využít služby psychologa, duchovního či dobrovolníků.

Součástí služby je půjčovna kompenzačních pomůcek. Pomůcky jsou zapůjčovány klientům pro usnadnění ošetřovatelské péče pro samotného klienta, rodinné příslušníky a zdravotní personál domácí péče. Nabídka a ceník.