Ceny služeb 

Úhrada za pobyt a služby v Domově pokojného stáří Kamenná

od 1. 3. 2017 

 

 

3 lůžk. pok.
(Kč)

2 lůžk. pok.
(Kč)

2 lůžk. + soc. zař.
(Kč)

1 lůžk. pok.
(Kč)

Strava

163

163

163

163

Bydlení

165

174

184

184

1 den

328

337

347

347

1 měsíc

(koef. 30,42)

9 978

10 252

10 556

10 556

PnP I.stupeň 880 Kč

10 858

11 132

11 436

11 436

PnP II.stupeň 4400 Kč

14 378

14 652

14 956

14 956

PnP III.stupeň 8800 Kč

18 778

19 052

19 356

19 356

PnP IV.stupeň 13200Kč

23 178

23 452

23 756

23 756

* Koeficient 30,42 - výše úhrady za ubytování a stravu je stanovena jako násobek částky za 1 den a průměrné roční délky měsíce

PnP-příspěvek na péči

Výpočet vratek úhrady za neodebranou stravu 

Strava platba za 1 den (Kč) vratka za jednotlivá jídla (Kč)/ 1 den 
Snídaně 47 32
Oběd 69 49
Večeře 47 32
Celkem 163 113

Výpočet vratek úhrady za péči - při pobytu mimo Domov za 1 celý kalendářní den

Příspěvek na péči platba/ měsíc (Kč) Vratka za 1 den v Kč
PnP I. stupeň 880 28,93
PnP II. stupeň 4 400 144,64
PnP III. stupeň 8 800 289,28
PnP IV. stupeň 13 200 433,93

Poskytnutí ubytování:

  • Ubytování - ubytováním se rozumí i poskytování služeb s ubytováním obvykle spojenými, např. dodávka plynu a elektrické energie, dodávka studené a teplé vody, sběr odpadních vod...
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

Poskytnutí stravy:

  • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

 

Úhrada za úkony péče v Domově pokojného stáří Kamenná

 

 

Osoba/měsíc (Kč)

Úkony péče stupeň I

880,00

Úkony péče stupeň II

4 400,00

Úkony péče stupeň III

8 800,00

Úkony péče stupeň IV

13 200,00

Úkony péče – hradí se ve výši přiznaného příspěvku na péči

  1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro výkon osobní hygieny,
  3. Aktivizační činnosti,
  4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  5. Sociálně terapeutické činnosti,
  6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ceník ke stažení