Co je cílem našich služeb

1. Poskytovat podporu a pomoc uživatelům v takovém rozsahu, který odpovídá jejich  individuálním potřebám, aktuálním možnostem a schopnostem

Cílem domova pro seniory je:

 • podpořit uživatele, aby se zadaptovali na novou životní situaci a prostředí
 • vytvářet uživatelům bezpečné zázemí
 • pomoci uživatelům udržet a rozvíjet co nejdéle vlastní soběstačnost a zvyklosti
 • podpořit uživatele v udržení vztahů s rodinou a blízkými osobami
 • důstojně doprovázet uživatele na konci života

Cílem domova se zvláštním režimem je:

 • podpořit uživatele, aby se zadaptovali na novou životní situaci a prostředí
 • vytvářet uživatelům bezpečné zázemí a podporovat je v orientaci
 • pomoci uživatelům udržet co nejdéle vlastní soběstačnost a zvyklosti
 • podpořit uživatele v udržení vztahů s rodinou a blízkými osobami
 • důstojně doprovázet uživatele na konci života

2. Vytvářet prostředí a podmínky pro poskytování služeb odpovídající  potřebám uživatelů a aktuálním trendům s důrazem na kvalitu

 • Bezbariérovost – máme lehátkový výtah, bezbariérové okolí domova (zahrada, dvůr)
 • Vybavení pro klienty s omezením v pohybu – vozíky, chodítka, polohovací lůžka,  polohovací pojízdná křesla, polohovací pomůcky
 • Vybavení pro klienty s omezením orientace – barevné odlišení výmalby jednotlivých pater, označení místností, možnost bezpečného neomezeného pohybu po domově a zahradě (možnost vybavit klienta bezpečnostním náramkem)
 • Signalizační a komunikační zařízení u každého lůžka, v koupelnách a na toaletách
 • Plánování a realizace dalších nákupů vybavení, úprav a oprav prostředí domova

3. Zajistit, stabilizovat a vzdělávat pracovní tým odpovídající potřebám a počtu uživatelů služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem

Zásady služby:

 • respektování lidské důstojnosti – každý má svoji hodnotu, klienty oslovujeme důstojně, zachováváme intimitu, respektujeme soukromí
 • individuální přístup -  ke každému klientovi přistupujeme jako k individualitě, se svými individuálními potřebami.
 • přijetí člověka takového, jaký je – jsme si plně vědomi, že tu nejsme od toho, abychom člověka předělali k obrazu svému, respektujeme ho takového, jaký je. Nedostatečně orientovaného a dezorientovaného starého člověka akceptujeme takového, jaký je. Nesnažíme se ho změnit.
 • bezpečí a důvěra - způsob poskytované podpory a péče je založený především na vztahu a nikoli jen na výkonu intervencí