Co poskytujeme

V obou druzích pobytové služby (Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) poskytujeme dle zákona tento rozsah úkonů:

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a hygieně:
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  •  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
  • pomoc při podávání jídla a pití,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v prostoru,
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC,
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • aktivizační činnosti:
  • volnočasové a zájmové aktivity (tento úkon je poskytován pouze v domově pro seniory)
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.