25. výročí DCHB

Hledáte pomoc pro sebe?

 

Potřebujete pomoci s péčí o své blízké?

 

Naše zařízení a služby jsou Vám k dispozici v těchto situacích:

 

 

Jste senior nebo máte v rodině seniora, který potřebuje ze zdravotních a sociálních důvodů pravidelnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit doma.

Domov pokojného stáří Kamenná

Jste příjemce starobního nebo invalidního důchodu  a žijete osaměle, příbuzní nejsou schopni zajistit odpovídající péči,chodíte a jste schopen si zajistit vlastními silami základní životní potřeby, nevyžadujete nepřetržitý a sociální dozor, není vám více než 75 let.

V této situaci je možné využít službu domova s pečovatelskou službou Domov sv. Anežky. Bydlení je poskytováno v jednopokojových bytech s vlastním sociálním zařízením, nájemné na základě smlouvy hradí obyvatel sám.

Jste starší 27 let a potřebujete pomoc jiné fyzické osoby z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění.

Chráněné bydlení sv.Anežky

Jste nebo máte v rodině člověka, který je: senior chronicky a dlouhodobě nemocný, člověk v produktivním věku doléčující se z akutního onemocnění, onkologicky nemocný a je nutná odborná zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta.

Charitní ošetřovatelská služba

Došlo u Vás či u někoho z Vašich blízkých ke snížení soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a tato potřebujete pomoc jiné fyzické osoby.

Charitní pečovatelská služba

Hledáte službu pro své blízké s mentálním postižením, autismem či  kombinovaným postižením, kteří jsou starší 18ti let.

EFFETA - denní stacionář

Chráněné bydlení sv. Michaela

Asistenční služba sv. Rafaela

Kavárna Anděl

Ocitli jste se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Azylový dům pro muže

Jste v jiném stavu nebo jste žena s dětmi do 18 let ve své péči a ocitla jste se v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a potřebujete pomoci tuto situaci vyřešit. Setkala jste se zneužíváním, ohrožením na životě či žijete v prostředí ohrožujícím výchovu a vývoj dětí.

Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty

Hledáte pro sebe či jiné osoby pomoc a podporu, protože nemáte (nemají) střechu nad hlavou.

Jednoduché jídlo, ošacení, možnost hygieny  a další služby zajišťuje

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova na Bratislavské

Nacházíte se v těžké životní situaci a nemáte své zázemí, kde byste přenocovali a mohli se osprchovat, oholit apod. Potřebujete zajistit základní stravu nebo její ohřev. 

Noclehárna

Nacházíte se v nepříznivé či krizové životní situaci, potřebujete poradit nebo pomoc se svými dluhy, včetně právní nebo psychologické pomoci

Celsuz - odborné sociální poradenství

V roce 2015 bylo zařazeno do Služeb Brno Centrum Celsuz, které bylo zřízeno v roce 2007 původně v rámci Diecézní charity Brno. Pod svou střechou sdružuje tři sociální služby – sociální rehabilitaci, specializovaná pracoviště odborného sociální poradenství a služby pro cizince.