Služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením

služby pro seniory

 

Domov pokojného stáří Kamenná (klikněte na odkaz)

Jste senior nebo máte v rodině seniora, který potřebuje ze zdravotních a sociálních důvodů pravidelnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit doma.

Chráněné bydlení sv. Anežky (klikněte na odkaz)

Jste starší 27 let a potřebujete pomoc jiné fyzické osoby z důvodu zdravotního postižení (může jít o mentální nebo fyzické postižení případně duševní nemoc) a již nepostačuje péče ve Vaší domácnosti.

 

Charitní pečovatelská služba (klikněte na odkaz)

Došlo u Vás či u někoho z Vašich blízkých ke snížení soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je nutno zvážit pomoc jiné fyzické osoby v domácnosti nebo ve vlastním prostředí daného člověka.

Charitní ošetřovatelská služba (klikněte na odkaz)

Jste nebo máte v rodině člověka, který je senior a je chronicky a dlouhodobě nemocný, nebo je člověk v produktivním věku doléčující se z akutního onemocnění a je nutná odborná zdravotní péčedomácnosti nebo ve vlastním prostředí nemocného člověka.