Effeta - denní stacionář

Denní stacionář registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání

„Posláním Effety je poskytování kvalitních sociálních služeb denního stacionáře lidem s mentálním postižením a autismem s důrazem na respektování jejich práv. Dle svých individuálních potřeb si uživatelé služeb Effety zdokonalují své dovednosti a znalosti. Služby Effety jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času, a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.“

               

 
Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí - pátek   6.30-16.00 hod.

Osobní kontakty

Vedoucí zařízení: Bc. Karel Weishäupel
Zástupkyně vedoucího: Ing. Hana Dufková
Sociální pracovnice: Mgr. Helena Reichmanová

Číslo bankovního účtu

1583741621/0100, KB a.s. - Brno,
variabilní symbol: 106