25. výročí DCHB

Kavárna Anděl - Sociální rehabilitace 

Kavárna Anděl vznikla v roce 2010 jako tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním postižením. Na konci roku 2013 musela být z ekonomických důvodu dočasně uzavřena. Počátkem roku 2015 převzal Kavárnu Anděl nový provozovatel, který i nadále umožní lidem s lehkým mentálním postižením získávat a rozvíjet pracovní, sociální a komunikační dovednosti v reálném kavárenském provozu. Diecézní charita Brno tak bude partnerem Kavárny Anděl.

Provozovatel Kavárny Anděl umožní každý den od 8:30 – 12:00  13:00 – 16:00 hodin lidem s lehkým mentálním postižením praktický nácvik v oblasti obsluhy zákazníků, přípravy pokrmů a nápojů a úklidových prací v rámci služby Kavárna Anděl - Sociální rehabilitace.

Web Kavárny Anděl

Facebook Kavárny Anděl

Co nabízíme v rámci Kavárny Anděl - sociální rehabilitace?

  • nácvik praktických dovedností zejména při práci v kuchyni a za barem (příprava jídel a nápojů, servírování, stolování);
  • pomoc a podporu při hledání zaměstnání (tvorba životopisu a motivačního dopisu, příprava na pracovní pohovor);
  • výuku práce na počítači (práce s textem, internetem, e-mailem atd.);
  • rozvoj finanční gramotnosti (rozvoj schopnosti hospodařit s penězi, založení bankovního účtu);
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zájmové exkurze, výlety, společenské, kulturní a vzdělávací akce, tvůrčí dílny);
  • pomoc a podpora při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání na úřadech, s potenciálními zaměstnavateli);
  • pomoc při orientaci v prostoru a čase (praktické procvičování orientace v terénu, plánování činností);
  • rozvoj komunikačních dovedností (navazování vztahů s lidmi, komunikace v běžných situacích);
  • podpora při péči o vlastní zdraví (hygienická pravidla, péče o zevnějšek, zdravý životní styl);
  • nácvik jednání v krizových situacích (základy první pomoci, rizika v domácnosti a venkovním prostředí).

 

Kavárna Anděl - sociální rehabilitace

Kontakty:

Tel. 739 389 298  - CennZ_4uK7NN8Z4UHGBFQmT6hUxy.YsVVt% - sociální pracovnice