25. výročí DCHB

Služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany

  

Oblastní charita Brno poskytuje seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům sociální a zdravotní služby.


Terénní služby

zajišťují poskytování odborné zdravotní péče, podporu a pomoc v uspokojování životních potřeb tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstávat ve svém vlastním sociálním prostředí.

Služby poskytujeme osobám, u kterých došlo ke snížení soběstačnosti v uspokojování životních potřeb, chronicky nebo dlouhodobě nemocným, osobám doléčujícím se z akutního onemocnění a onkologicky nemocným.

Pečovatelské služby - Charitní pečovatelská služba

Domácí zdravotní péče - Charitní ošetřovatelská služba


Pobytové služby

se snaží klientům vytvořit prostředí pro důstojné prožití života. Klademe důraz na respektování lidské důstojnosti, na podporu vědomí vlastní hodnoty jedince a na zachování kvality života.

Poskytujeme komplex služeb osobám, které již nejsou schopny ze zdravotních či jiných důvodů samy nebo s pomocí druhých zajišťovat své životní potřeby v prostředí vlastního domova.

Domov pro seniory – Domov pokojného stáří Kamenná

Chráněné bydlení – Chráněné bydlení sv. Anežky

Služba Denní a přechodný pobyt (Odlehčovací služba) byla od 1. března 2016 ukončena (pro více informací klikněte na odkaz).


Bydlení pro seniory

poskytuje bezpečné ubytování na základě nájemní smlouvy seniorům , lidem zdravotně znevýhodněným a sociálně slabým

Domov sv. Anežky 

Pokud máte zájem dozvědět se více informací o poskytování jednotlivých služeb, vyberte si z nabídky v levé liště.