Azylové domy a denní centrum

 

 Oblastní charita Brno poskytuje služby lidem bez domova, mužům, ženám ale i matkám s dětmi.


 

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova

zajišťuje základní servis denních potřeb člověka, jako je poskytnutí jednoduché stravy, osobní hygieny, čistého ošacení, odpočinku a přečtení denního tisku. Dále nabízí svým uživatelům odborné sociální poradenství.


Azylový dům pro lidi bez domova

poskytuje azylové ubytování lidem bez přístřeší a dále se společně s nimi snaží řešit jejich nepříznivou situaci pomocí individuálního plánování. Nabízí jim také sociální poradenství.


Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty

Poskytuje sociální a pobytové služby na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi do 18 let ve své péči (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání až do věku 26 let),  které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají zájem na řešení své situace.


Noclehárna pro lidi bez domova

V rámci projektu jsou poskytovány tyto služby: přenocování, pomoc při zajištění stravy - možnost ohřevu vlastního jídla v mikrovlnné troubě nebo jeho uvaření na vařiči, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (sprcha, holení), zprostředkování navazujících služeb.  Také je možné si zakoupit kávu nebo čaj.