Historie zařízení

Oblastní charita Brno začala službu azylového bydlení provozovat v roce 2004. Tato činnost byla do roku 2006 součástí projektu: „Denní centrum pro lidi bez domova a krátkodobé azylové ubytování“. Od 1.1 2007 se tato služba osamostatnila, vznikl: „Azylový dům pro muže“. Společně s nízkoprahovým Denním centrem pro lidi bez domova (1993) tvoří komplex služeb sociální prevence. Provázanost těchto služeb se ukázala jako velice prospěšná. Uživatelům je tak umožněno komplexně řešit jejich obtížnou situaci.