Azylový dům pro lidi bez domova

Karlova 59 a 61, Brno, 614 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Petr Šimon, DiS. - Vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Mgr. Petr Šimon, DiS. - Vedoucí zařízení Bc. Jaromír Strahovský - sociální pracovník

Seznam služeb: