Kontakty

Adiktologická poradna Auritus

Tel.: 381 255 999, 739 605 834
Klokotská 114, Tábor, 390 01
Vedoucí služby: Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb, Mgr. Marie Pellarová - odborná vedoucí
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Miroslav Petrášek - ředitel organizace
Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - projektová manažerka
Ing. Kateřina Valentová - administrativní pracovník
Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb
Mgr. Marie Pellarová - odborná vedoucí
Petr Šípek - pracovník sociálních služeb
Bc. Marek Štencel - pracovník sociálních služeb