Kontakty

AMBRELA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Tel.: 734 435 480
L. Pokorného 58/15, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

POSLÁNÍ

Umožňujeme mladým lidem v Třebíči, ve věku od 7 do 20 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, navazovat vzájemné vztahy, společně trávit volný čas a pomoci jim začlenit se do většinové společnosti. 

 

OKRUH OSOB

Mladí lidé ve věku od 7-20 let, kteří:

 • se nachází nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, se kterou si sami neví rady (hledání zaměstnání, bydlení a řešení finanční situace)
 • jsou nebo mohou být ohroženi nevhodným chováním (experimentování s drogami, projevy násilí, vandalismus, krádeže, šikana, diskriminace, záškoláctví)
 • chtějí vyplnit svůj volný čas
 • chtějí navázat vztah se společenským prostředím (kulturní, vzdělávací a prezentační akce, sportovní aktivity, atp.)
 • chtějí podpořit při vzdělávání (individuální školní příprava, stipendijní programy, výběr školy atp.)
 • potřebují pomoci při jednání s institucemi (soudní příkazy, žádosti, vyplnění formulářů, atp.)
 • jsou ohroženi sociálním vyloučením

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti                                                 

 • Individuální školní příprava
 • Poradenství při výběru školy
 • Besedy, přednášky, workshopy
 • Volnočasové aktivity

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pořádání společenských a kulturních akcí
 • pořádání dnů otevřených dveří
 • kontakt s organizacemi, institucemi a odbornou veřejností
 • besedy, přednášky, workshopy

Sociálně terapeutické činnosti

 • preventivní programy
 • besedy pro uživatele
 • přednášky pro uživatele
 • pomoc při přípravě a organizaci pracovních aktivit
 • pomoc při organizaci volného času

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Seznam lidí

Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
Bc. Eva Špačková - koordinátorka služby a sociální pracovnice
Aneta Frühaufová, DiS. - sociální pracovnice
Denisa Tržilová - pracovnice v sociálních službách
Iveta Berkyová - pracovnice v sociálních službách pod dohledem SP