Kontakty

Azylový dům pro lidi bez domova

Tel.: 515 536 435, 733 755 980
Bratislavská 58a, Brno, 602 00
Vedoucí služby: Mgr. Petr Šimon, DiS. - vedoucí Služeb pro lidi bez domova
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Azylový dům pro lidi bez domova

Seznam lidí

Mgr. Jaromír Strahovský - koordinátor pro Azylový dům pro lidi bez domova
Mgr. Petr Šimon, DiS. - vedoucí Služeb pro lidi bez domova