Kontakty

Charitní půjčovna kompenzačních pomůcek

Tel.: 731 437 855
Žižkova 3, Brno, 602 00
Vedoucí služby: Bc. Petr Čevelík - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík)
Fakultativní služby: NE

Odborná zdravotní služba je hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou.
Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek umožňuje zapůjčení potřebné pomůcky na přechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným. Zapůjčení pomůcky pomůže lidem překlenout období, než si budou moci opatřit pomůcku z vlastních prostředků nebo z příspěvku zdravotní pojišťovny.

Půjčujeme:

  • polohovací postele
  • antidekubitní pomůcky
  • invalidní vozíky
  • WC křesla
  • berle
  • chodítka
  • speciální zdravotnické pomůcky (například infúzní pumpa, injekční dávkovač, odsávačka, bioptronová lampa, koncentrátor kyslíku..)

Seznam lidí

Irena Sokolová - koordinátorka půjčovny kompenzačních pomůcek
Bc. Petr Čevelík - vedoucí