Kontakty

Chráněné bydlení sv. Anežky

Tel.: 545 230 178
Žižkova 3, Brno, 602 00
Vedoucí služby: Bc. Petr Čevelík - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta
Fakultativní služby: NE

Chráněné bydlení sv. Anežky

Seznam lidí

Bc. Petr Čevelík - vedoucí zařízení
Mgr. Lenka Niederhafnerová, DiS. - Sociální pracovnice