Obrazy charitních klientů na Meetingu Brno

Obrazy charitních klientů na Meetingu Brno

Jak si představují smíření a jak ho vizuálně vnímají lidé bojující se životními překážky? Přijďte si prohlédnout sérii obrazů vytvořených lidmi v nouzi, kterým Diecézní charita Brno pomáhá. Autoři artefaktů jsou například lidé s mentálním postižením, s duševním onemocněním, senioři, matky s dětmi v tísni, lidé bez přístřeší ad. Vernisáž výstavy začíná v 18.15 hod. 24. května.

Místo: Ulička Václava Havla, Brno
Termín: 24. 5. 2017, 18:15 — 24. 5. 2017, 19:15
Kategorie: Benefiční akce, Akce pro veřejnost, Výstava

Na výstavě můžete vidět práce klientů brněnských charitních služeb jako jsou Denní stacionář Effeta, Chráněné bydlení sv. Michaela (obojí pro lidi s mentálním postižením a autismem), Chráněné bydlení sv. Anežky, Centrum Celsuz (obojí pro lidi s dlouhodobým onemocněním) nebo Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni.

Stránky Meeting Brno

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Související články