Aktuálně

7. června 2011 Aktuality

Poděkování tříkrálovým koledníkům 2011

V sobotu 4. června 2011 proběhlo poděkování všem, kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky v brněnském děkanství.

16. května 2011 Aktuality

(Brno) Chybí práce v ulicích

Problém bezdomovectví se týká celé společnosti a neexistuje jeho univerzální řešení. Pokud jej ale budou lidé přehlížet, bude se tento problém prohlubovat. Hlavními poskytovateli služeb pro lidi bez domova v Brně jsou Charita, Armáda spásy a Magistrát města Brna

10. února 2011 Aktuality

Poselství papeže Benedikta XVI. k zítřejšímu Světovému dni nemocných (11. února památka Panny Marie)

11. únor je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

4. listopadu 2010 Aktuality

Kvalita nejsou jen standardy

Co je vlastně kvalita? Splníme-li standardy, co ještě chybí? Co je specifickým přínosem Charity, čím můžeme prostředí sociálních služeb v naší společnosti obohatit?

3. listopadu 2010 Aktuality

Jak naložit s postní almužnou

Postní almužna se může stát příležitostí, jak obnovit činnost farních charit.

2. listopadu 2010 Aktuality

Tříkrálová sbírka v době hospodářské krize

Proč lidé přispívají i v těžkých dobách?

1. listopadu 2010 Aktuality

Vize existence a služby farních charit ve společnosti

Farní charity jsou první pomocí v sociální oblasti.

31. října 2010 Aktuality

Náboženský život lidí s mentálním postižením

Mají lidé s mentálním postižením duchovní život?