Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Poděkování sestře Gabriele za její práci v Charitní pečovatelské službě

Z brněnské Charitní pečovatelské služby odchází řeholní sestra, která zde pracovala dlouhých devět let. Důvodem je odchod na nové působiště do Hradce Králové. Sestra Gabriela zanechala v brněnské službě hlubokou stopu a tak je na místě malé poděkování.

Děti z Domova sv. Markéty zažily dobrodružství v Permoniu

Na konci června navštívily maminky s dětmi z Domova sv. Markéty Permonium, zábavní park v Oslavanech u Brna. Po krátké cestě autobusem čekaly na děti zajímavé a dobrodružné aktivity.

Podpora Nadace EVZ pro Domov pokojného stáří Kamenná trvá již 2 roky

Domov pokojného stáří Kamenná je od 1. 7. 2014 účastník projektu „Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu v České republice“ jehož smyslem a účelem je zlepšení kvality života seniorů, zvláště pak obětí nacionálního socialismu. Projekt je zaměřen na zlepšení péče o tyto seniory, jejich zapojení do společenského života, jakož i posílení respektu k jejich osudům v obecném vnímání společnosti.

Článek v Deník.cz: Unikátní floramobil přiveze nemocným upoutaným na lůžko zahradu až do pokoje

Pečovat o rostliny, sklidit ovoce, přičichnout si k bylinkám. V terapeutické zahradě mohou nově relaxovat klienti Domova pokojného stáří v brněnské Kamenné čtvrti.

Peníze z Tříkrálové sbírky začínají pomáhat po celém Česku

Mikrobus s úpravou pro lidi se zdravotním postižením sváží hendikepované klienty do denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen v Domě sv. Josefa ve východočeských Chotovicích. Zabezpečen je také provoz poradny pro oběti trestné činnosti Blansko a nepřetržité Tísňové péče Plzeň pro klienty v krizi. Devítiletý Adámek půjde na speciální fyzioterapii v Lázních Piešťany. To vše díky štědrým dárcům letošní Tříkrálové sbírky pro lidi v nouzi. 

Senioři z Domova pokojného stáří Kamenná mohou využívat novou terapeutickou zahradu

Školské zařízení Lipka a Diecézní charita Brno otevřely novou terapeutickou zahradu v Domově pokojného stáří Kamenná. Kromě samotné zahrady s několika terapeutickými prvky byl představen také tzv. floramobil – pojízdný záhon, který doveze přírodu i za seniory, kteří jsou trvale upoutaní na lůžko.

Den dětí 2016 v Domově sv. Markéty

V Domově svaté Markéty proběhla 1. června oslava Dne dětí. Připraveno bylo 15 stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly; po splnění všech úkolů si mohly vybrat odměnu.

Dětský den pro maminky s dětmi z Domova sv. Markéty v Komárkově mlýně

V neděli se maminky s dětmi z Domova sv. Markéty vypravily do Komárkova mlýna v Horním Štěpánově, kam je pozval sponzor Azylového domu - Domova sv. Markéty na oslavu dětského dne. Na výlet jely maminky, děti i zaměstnanci - sotva se všichni vešli do autobusu.

Měsíc osvěty v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni

Uživatelky azylového domu sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni musely často zvládat obtížné životní situace a podmínky. Do azylové domu přišly proto, že ztratili to základní – bezpečný domov a střechu nad hlavou. Nyní zde s pomocí charitních pracovníků vracejí svůj život a život svých dětí do běžných kolejí. K tomu patří i takové věci jako je péče o zdraví a životní prostředí.

V Den uprchlíků podepsala Charita s Masarykovou univerzitou dohodu o spolupráci

Ve světě je nyní přes 50 milionů uprchlíků. Dohoda je konkrétní reakcí na vážnou situaci zejména v Řecku. Obsahem dohody je vyslání studentů Lékařské fakulty MU jako dobrovolníků na pomoc uprchlíkům v Řecku, kde nyní Diecézní charita Brno s pověřením Charity ČR působí a podporuje Caritas Řecko či další místní humanitárně zdravotnické organizace.