Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Výsledky Postní almužny na jižní Moravě

Účastníci Postní almužny na jižní Moravě si během postní doby odřekli požitky v hodnotě 638 459 Kč. Částka bude využita na rozvoj pečovatelské služby v Moldavsku, pomoc nemocným a chudým na Ukrajině nebo na provoz Noclehárny pro lidi bez domova v Brně. Podrobnosti chystáme. Děkujeme!

Biskupové psali papežovi, vyzdvihli Charitu

Církev v České republice vybudovala po pádu komunismu ve spolupráci s lidmi dobré vůle, institucemi, za pomoci vlády i krajské správy Charitu jako největší nevládní charitativní organizaci. Připomněli to biskupové v blahopřejném prohlášení papeži k svátku sv. Jiří.

Výsledky Postní almužny

Oblastní charita Brno děkuje všem farnostem, duchovním správcům i všem farníkům, kteří se zapojili do letošní Postní almužny.  V letošním roce se zúčastnilo 18 farností z brněnského děkanství. Během této charitativně pastorační akce bylo vybráno 70 234 Kč, 63 460 Kč bude poskytnuto Noclehárně pro muže a ženy bez domova na Bratislavské ulici, 6 774 Kč si ponechaly farnosti na vlastní sociální projekty.

Přestane-li uživatel naši službu potřebovat, byl smysl naší práce splněn

Bc. Ivana Ptáčková pracuje ve žďárské Charitě deset let. Bývalá řadová pracovnice zařízení, které se věnuje lidem s duševním onemocněním a je ve žďárském regionu jediné svého typu, převzala v roce 2012 zodpovědnou funkci vedoucí. Odpovědi na otázky týkající se duševního onemocnění a služeb, které Charita poskytuje v této oblasti, naleznete v našem rozhovoru.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

V neděli 19. 5. 2013 bude slavnost Seslání Ducha Svatého. O této slavnosti se již tradičně koná v brněnské diecézi sbírka na Charitu. Proč tomu tak je, a na co jsou peníze z této sbírky určeny, vysvětluje průvodní dopis.

sbírka na Charitu 2013 - průvodní dopis

sbírka na Charitu 2013 - leták

Důchodový systém ČR II.

V minulém čísle jsem ve stručnosti popsal důchodový systém v ČR, dnes se budeme věnovat druhému pilíři zvanému kapitálový. Proč druhému a ne logicky prvnímu? Druhý pilíř má totiž jedno omezení, které by v příštím čísle již nemuselo být aktuální, proto dnes „přeskočíme“ na pilíř druhý.1