Zvememe vás na konferenci "Vhodné sociální služby pro seniory s mentálním postižením"

Konference má otevřít otázku poskytování sociálních služeb lidem s mentálním postižením, kteří zvolili alternativu života mimo ústavní péči, aby se začlenili do běžné společnosti. Žijí za podpory rodin a ambulantních či terénních služeb mezi námi, ale jsou na prahu stáří, které rodinnou péči problematizuje, a vzdaluje je nastavení skýtajících se sociálních služeb. Dokážeme změněné potřeby těchto lidí uspokojit? Jak mají vypadat služby, které jim ať již doma, anebo v prostředí pobytových zařízení, máme nabídnout?

Zdravotnický personál absolvováním této konference získá 4 kredity.

Program konference

Přihláška

Zasvěcení Denního a přechodného pobytu svaté Anně

Zasvěcení Denního a přechodného pobytu svaté AnněV pátek 9. září 2011 proběhla v Denním a přechodném pobytu v Brně – Líšni na Strnadově ulici malá slavnost. Zařízení navštívil P. Pavel Šenkyřík, který ve 14 hodin sloužil ve zdejší společenské místnosti mši svatou, při které požehnal obraz svaté Anny a svěřil všechny zaměstnance a uživatele pobytu do její ochrany.

Fotogalerie

Promítání o Izraeli - Domov pokojného stáří Kamenná

Na začátek září jsme pozvali do našeho domova studenta teologie Tomáše Žižkovského, který se zúčastnil poutě do Izraele. Tomáš si pro nás připravil velmi zajímavé promítání o Svaté zemi, které doprovodil poutavým komentářem. Přinesl také našim klientům malý dárek a zajímavé ukázky suvenýrů– např.víno z Kány a vodu z Jordánu..

fotogalerie

Koncert Ladi Kerndla a sboru Kampanela na Staré radnici v Brně

Laďa KerndlSoučástí letošní Akce cihla v Brně bude již druhý ročník koncertu Ladi Kerndla a pěveckého sboru Kampanela na Staré radnici v Brně, který se uskuteční 15.9.2011 od 16:00. Večer bude moderovat Lucie Zedníčková. Přijďte se bavit a pomoci dobré věci.

Informační leták ke stažení

10 let Chráněného bydlení sv. Michaela. Oslavte to s námi.

Chráněné bydlení sv. Michaela v Brně oslaví v rámci letošní sbírky Akce cihla desetileté výročí od svého vzniku. Při této příležitosti pořádá den otevřených dveří,  který se uskuteční 22.9.2011 od 16:00 na ulici Gorkého 34. Vystoupí zde kapela Budoár staré dámy, Ucan2 a skupina Benedictus. Večer bude v kavárně Anděl projekce filmů, které vytvořili lidé s mentálním postižením z občanského sdružení Inventura.

VI. letní branně-vzdělávací seminář pro absolventy Senior akademie

Chráněné bydlení sv. Anežky spolu s Charitní ošetřovatelskou službou a Dobrovolnickým centrem se dne 1. 9. 2011 v areálu SPORTOVNÍHO KLUBU POLICIE Kometa Brno zúčastnily VI. LETNÍHO BRANNĚ-VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE PRO ABSOLVENTY SENIOR AKADEMIE pořádaného Městskou policí Brno. Akce proběhla v rámci Roku dobrovolnictví. Do prezentace svých služeb a možností uplatnění dobrovolníků se zapojilo 13 neziskových, nestátních organizací a samozřejmě i Odbor prevence a Odbor pořádkových útvarů Městské policie Brno. Zařízení Oblastní charity Brno na akci prezentovaly své služby a možnosti dobrovolníků zapojit se do práce s klienty.

fotogalerie

Rozdělení Postní almužny 2011 v OCH Brno

Oblastní charita Brno rozdělila finanční prostředky získané během letošní Postní almužny. Všem kteří se zůčastnili děkujeme.

Domov pokojného stáří Kamenná byl nominován na Cenu kvality

Redakce časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci s Radou kvality ČR vyhlásila šestý ročník prestižní soutěže o nejkvalitnějšího poskytovatele sociálních služeb v České republice. Redakce časopisu Ošetřovatelská péče vyhlásila celostátní soutěž Cena kvality poprvé v roce 2004 se záměrem hledat, podporovat i každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro klienty svého zařízení sociální péče a svým přístupem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu. Projekt se záhy stal strategickým projektem Národního programu kvality. Další informace na www.osetrovatelskapece.cz

Kontaktní hodiny služby FILIP Osobní asistence

Z důvodu dovolené vedoucí a sociální pracovnice nebudou od 1.8.2011 do 14.8.2011 kontaktní hodiny služby FILIP Osobní asistence, Žižkova 3. Děkujeme za pochopení.

Změna vedoucí Domova pokojného stáří Kamenná

Od 1. 8. 2011 je vedoucí Domova pokojného stáří Kamenná Mgr. Jana Kopecká.
Dosavadní vedoucí Bc. Marie Žižkovská pracuje nyní plně ve funkci vedoucí Denního a přechodného pobytu Strnadova.

Děkujeme paní Žižkovské za práci, kterou vykonávala s velkým nasazením jako vedoucí domova.

Kontakt Mgr. Jana Kopecká – tel. 603 442 570, e-mail dpsk.brno@charita.cz, jana.kopecka@charita.cz