Povodňová pomoc v číslech

Povodně 2013 v číslechCharita ČR již poskytla materiální pomoc v hodnotě 6,5 milionu korun. Šlo například o 307 vysoušečů nebo 8 782 litrů dezinfekce a čistících prostředků. Krizová linka vyřídila 157 telefonátů. Celkem se zapojilo 222 dobrovolníků. Další zajímavá čísla...

Změna úředních hodin

Z důvodu dovolené sociální pracovnice nebudou  ve středu 19.6. 2013 úřední hodiny v Denním a přechodném pobytu na Strnadové 14. Děkujeme za pochopení.

Duchovní pomoc po telefonu

Katoličtí kněží litoměřické diecéze nabízejí lidem postiženým povodní duchovní pomoc. Služba je provozována prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice, telefonní číslo: 702 585 588.

O povodňové pomoci Charity ČR v Dotecích víry

Nedělní Doteky víry představí práci povodňových týmů v terénu a formy charitní pomoci. Hostem Evy Hůlkové ve studiu bude Martin Zamazal, hlavní koordinátor povodňových aktivit Charity ČR, a po telefonu Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Pořad vysílá ČRo-Radiožurnál v neděli 9. června po 22. hodině.

NONSTOP LINKA POMOCI 737 234 078

V případě mimořádných událostí (např. povodně a záplavy) volejte NONSTOP LINKU POMOCI mobil: 737 234 078.

Noc kostelů v Brně

Přijďte dnes navštívit charitní stánek u kostela svatého Jakuba v Brně na Rašínově ulici. Od 17 hodin se můžete informovat o naší činnosti, děti mohou navštívit herní koutek, nabídneme Vám charitní čaj zdarma. Těšíme se na Vás!

Rozhovor o církevních restitucích na ČRo

Výsledky Postní almužny na jižní Moravě

Účastníci Postní almužny na jižní Moravě si během postní doby odřekli požitky v hodnotě 638 459 Kč. Částka bude využita na rozvoj pečovatelské služby v Moldavsku, pomoc nemocným a chudým na Ukrajině nebo na provoz Noclehárny pro lidi bez domova v Brně. Podrobnosti chystáme. Děkujeme!

Výsledky Postní almužny

Oblastní charita Brno děkuje všem farnostem, duchovním správcům i všem farníkům, kteří se zapojili do letošní Postní almužny.  V letošním roce se zúčastnilo 18 farností z brněnského děkanství. Během této charitativně pastorační akce bylo vybráno 70 234 Kč, 63 460 Kč bude poskytnuto Noclehárně pro muže a ženy bez domova na Bratislavské ulici, 6 774 Kč si ponechaly farnosti na vlastní sociální projekty.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

V neděli 19. 5. 2013 bude slavnost Seslání Ducha Svatého. O této slavnosti se již tradičně koná v brněnské diecézi sbírka na Charitu. Proč tomu tak je, a na co jsou peníze z této sbírky určeny, vysvětluje průvodní dopis.

sbírka na Charitu 2013 - průvodní dopis

sbírka na Charitu 2013 - leták