Volná místa v sociální rehabilitaci

Kavárna Anděl nabízí volná místa pro uživatele sociální rehabilitace. Pokud máte zájem zúčastnit se tréninkového programu Kavárny Anděl pro dospělé osoby s mentálním postižením, rádi Vám poskytneme veškeré informace na e-mailu kavarna-andel.brno@charita.cz nebo telefonním čísle +420 739 389 214.

Pozvánka pro Vás

Dovolte abychom Vás pozvali na:
další Dílnu divadelních improvizací pro lidi bez domova, jejich blízké, přátele a širokou veřejnost, která se koná v úterý 16.dubna 2013 od 14:00   
    
Centrum a Azylový dům pro lidi bez domova, Bratislavská 58, přes vrátnici do dvora, zadní budova v přízemí vlevo - v kulturní místnosti   
 
Občerstvení, káva, čaj součástí. 

Oblastní charita Brno a o.s. ATELIER

Velikonoční přání

Na prahu Svatého týdne nabízíme velikonoční přání našeho pastoračního asistenta.

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době

Víra v lásku vzbuzuje lásku

„My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám“. (1 Jan 4, 16)

celý text ke stažení

Známe konečný výsledek Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi

18 085 172 Kč - tolik dárci na jižní Moravě a ve východní části Vysočiny darovali do téměř 4000 pokladniček na pomoc potřebným. Dárcům a všem odvážným koledníkům v kostýmech Tří králů patří naše nezměrné díky! 

Zamyšlení nad amnestií

Na webových stránkách brněnského biskupství najdete krátké zamyšlení nad nedávno vyhlášenými amnestiemi od moravskobudějovického děkana Mons. Josefa Brychty.

Letošní Tříkrálová sbírka skončila. Děkujeme dárcům a koledníkům.

Tříkrálová sbírka 2013 je minulostí. Průběžný výsledek na jižní Moravě a Vysočině již předčil loňský výtěžek a činí 18 040 349 korun. Ukázkové Tři krále můžete vidět v reportáži České televize. Děkujeme Všem za podporu a za rok zase naviděnou.

Ředitel Oldřich Haičman o situaci v Charitě po amnestii

Oldřich Haičman odpovídal na Českém rozhlase Radiožurnál, jak Charita zvládá příval na základě amnestie propuštěných lidí. Ti se mnohdy ocitli nepřipraveni na ulici a vyhledávají pomoc od charitních služeb.

Tři králové na úřadě Jihomoravského kraje

Tříkrálový koncert téměř milionový

Tříkrálový koncert, který vysílala přímým přenosem Česká televize dosáhl nejvyššího výtěžku v jeho historii. Diváci zaslali 36 131 DMS, což činí úžasných 975 537 korun. Děkujeme!