Logo OPZ barevnéZajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741

 

Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty

 Kontakt Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni
Staňkova 47, 612 00 Brno
 Telefon 549 122 965 - NONSTOP recepce
 E-mail ZlzjGK6j9hkmYZhaa8kmb
 Vedoucí Mgr. Monika Žewucká - mobil: 549 122 961
 Další kontakty

Mgr. Taťána Bočková - zástupce vedoucí a sociální pracovnice

Bc. Ivana Tesaříková - sociální pracovnice
 Číslo účtu KB a.s. - Brno, 1583741621/0100, variabilní symbol: 105

 Úřední hodiny pro veřejnost

pondělí 9,00-12,00 hod.
středa 13,30-16,30 hod.

Kapacita zařízení: 28 bytových jednotek (100 lůžek)

Jak vypadají prostory v Domově sv. Markéty?


char-5

 

Od ledna 2019 do prosince 2021 je na provoz DSM poskytována finanční podpora z Individuálního projektu EU podle smlouvy o zajištění poskytování služeb č.: 040536/16/OSV.. Předmětem projektu je zajištění poskytování základních činností azylového domu vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. Tyto činnosti budou poskytované tak, aby byla zaručena jejich odpovídající úroveň a dostupnost pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a aby docházelo k naplňování cílů této služby, tj. napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. 

OSC_logo_claim_RGB Sponzor Domova sv. Markéty

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost