Ceník služeb

Ceník úhrady za poskytování sociálních služeb Domova sv. Markéty dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. za úkony podle bodu I. Smlouvy o poskytování sociální služby azylového domu § 22 odst.2 vyhlášky.

Ceník je stanoven s účinností od 1.5.2016

DENNÍ PLATBY

žena 100,- Kč
dítě 40,- Kč
těhotná žena    130,- Kč
žena + 1 dítě  140,- Kč
žena + 2 děti  180,- Kč
žena + 3 děti 220,- Kč
žena + 4 děti 260,- Kč
žena + 5 dětí   300,- Kč
žena + 6 dětí 340,- Kč
žena + 7 dětí 380,- Kč

 

MĚSÍČNÍ  PLATBY

  30 dnů  31 dnů
těhotná žena  3.900,-Kč  4.030,-Kč
žena + 1 dítě 4.200,-Kč  4.340,-Kč
žena + 2 děti 5.400,-Kč  5.580,-Kč
žena + 3 děti  6.600,-Kč  6.820,-Kč
žena + 4 děti   7.800,-Kč  8.060,-Kč
žena + 5 dětí 9.000,-Kč  9.300,-Kč
žena + 6 dětí   10.200,-Kč  10.540,-Kč
žena + 7 dětí   11.400,-Kč  11.780,-Kč

Vypracovala: Mgr. Monika Žewucká, vedoucí Domova sv. Markéty

Schválil: PhDr. Petr Horehleď, vedoucí DCHB - Služby Brno