Co děláme

 

V zařízení jsou poskytovány služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služby, kterými naplňujeme základní činnosti definované Zákonem 108/2006 Sb., jsou tyto:

 • Ubytování na dobu nezbytně nutnou, zpravidla 1 rok, v samostatných zařízených a vybavených bytových jednotkách s kuchyňkou a sociálním zařízením
 • Umožnění hygieny, praní prádla, zapůjčení lůžkovin, nádobí a elektrospotřebičů do domácnosti
 • Pomoc při přípravě stravy- bytové jednotky jsou vybavené vlastní kuchyňkou
 • Pomoc při hledání vlastního bydlení a uplatnění na trhu práce, vzdělávání a rekvalifikaci, při vyřizování dávek, vyhledávání kontaktů, komunikaci s  úřady, lékaři, školskými zařízeními, soudy, při navazování spolupráce s dalšími organizacemi
 • Podpora při vedení domácnosti, organizaci dne, sestavování rozpočtu, péči a výchově děti
 • Podpora, v případě nutnosti i doprovod při obstarávání osobních záležitostí
 • Přístup k PC
 • Základní sociální poradenství

 

Dále nabízíme :

 • Pomoc klientkám se školní přípravou dětí v rámci projektu MMB Prevence školní neúspěšnosti
 • Osvětové aktivity, programy podporující sociální začleňování pro klientky i děti- ve spolupráci s dobrovolníky, školskými a zdravotnickými institucemi, nadacemi aj.
 • Konzultace s psycholožkou
 • Potravinovou a materiální pomoc v akutní nouzi v rámci projektu FEAD
 • Duchovní péči pro zájemce