Domov sv. Markéty lze podpořit i pomocí mobilní aplikace

Domov sv. Markéty lze podpořit i pomocí mobilní aplikace

Aplikace Melinda funguje na principu spropitného. Je zapotřebí chytrý telefon, účet u České spořitelny a placení kartou. Přímo v aplikaci lze nastavit cílový dobročinný projekt a výši příspěvku. Mezi dobročinnými projekty je nyní také služba Diecézní charity Brno - Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni.

Charita se zapojila do operačního programu FEAD na pomoc nemajetným

Program FEAD

Lidé v nouzi budou od června zdarma dostávat potraviny a další základní potřeby. A to díky operačnímu programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“. Potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé budou distribuovat ve svých regionech jednotlivé místní Charity, které pomohou také odbornou radou.

Oslava Dne matek 2016

Oslava Dne matek 2016

Dne 17. května 2016 proběhla v Domově sv. Markéty oslava Dne matek. I přes nepřízeň počasí se v zahradě Domova setkaly maminky, zaměstnanci a zástupci vedení DCHB, přátelé a donátoři Domova.

Prodejní trhy a pálení čarodějnic v Brně na Slovanském náměstí

Prodejní trhy a pálení čarodějnic v Brně na Slovanském náměstí

V neděli 30. dubna se Domov sv. Markéty účastnil prodejních trhů, které pořádala MČ Královo Pole v parku na Slovanském náměstí v rámci akce „Pálení čarodějnic“.

Změna termínu oslavy Dne matek 2016 v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni

Změna termínu oslavy Dne matek 2016 v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni

Přijďte s námi oslavit Den matek v úterý 17. května od 14.30 hod. Děti z Domova potěší maminky krátkým programem a dárečkem. Původní termín konání 10. května byl změněn.

Během jarních prázdnin si děti užily karneval a zábavní park

Během jarních prázdnin si děti užily karneval a zábavní park

Ve volném týdnu během jarních prázdnin navštívily děti z Domova sv. Markéty zábavní park Bruno family a brněnskou hvězdárnu. Hlavní událostí však byl karneval. Uvedené akce pro děti by nebylo možné realizovat bez pomoci sponzorů. Děkujeme!

Bazárek oblečení pro dospělé v Rosicích podpoří charitní služby v Brně

Bazárek oblečení pro dospělé v Rosicích podpoří charitní služby v Brně

Smyslem Bazárku v Rosicích je využít starší zachovalé oblečení, které by jinak leželo ve skříních a udělat tím radost někomu jinému. 12. března se bude konat prodejní a charitativní Bazárek, který má za cíl podpořit lidi bez domova a maminky s dětmi v tísni, kterým pomáhají služby Diecézní charity Brno. 

Statistika všech Intervenčních center v ČR za loňský rok

Statistika všech Intervenčních center v ČR za loňský rok

Pachatelé domácího násilí a osoby, které ohrožují. Čísla za rok 2015 za všechny kraje České republiky naleznete v tomto článku a přiložených grafech.

V mrazivých dnech Charita rozšířila stávající pomoc pro lidi bez domova

Ilustrační snímek: Richard Bouda

Uhodily mrazy a strávit noc „na ulici“ či jen dlouhodobý pobyt venku v zimě může být vysoce nebezpečné. Charita v tomto období pravidelně vyhlašuje krizový režim a posiluje kapacitu svých zařízení pro sociálně slabé, aby lidé žijící na ulici mohli pobýt v teple, dostali teplé jídlo a nápoje, případně i vhodné oblečení a obuv. Ve stávajících charitních noclehárnách a ubytovnách v azylových domech a denních centrech přibyla třeba nová lůžka nebo alespoň „teplé židle“ či prodloužení provozní doby.

Tříkrálové koledování v NC Královo Pole

Tříkrálové koledování v NC Královo Pole
 

V úterý 5. 1. 2016 jste na stánku Tříkrálové sbírky na ulici Česká mohli potkat tři krále z řad dětí Domova sv. Markéty. Přesto, že byla ten den velká zima, děti s pomocí maminek odhodlaně koledovaly a zpívaly.