Článek v Munimedia: Azylové domy by měly být pouze krátkodobou přestupní stanicí

Článek v Munimedia: Azylové domy by měly být pouze krátkodobou přestupní stanicí

Mladá studentka žurnalistiky strávila celý den v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, aby poznala, jak tato služba funguje. Výsledkem jejího pozorování je článek na webu Masarykovi univerzity a vzkaz pracovnicím a pracovníkům Domova sv. Markéty: "Ať se vám daří ve vaší úžasné práci". Zveme Vás k přečtení podnětného článku.

DSC_0188Článek najdete pod následujícím odkazem na webových stránkách Munimedia.cz a mimo jiné se v něm otevírá téma efektivity sociálních služeb na území města Brna. 

Azylové domy suplují sociální bydlení, místo aby byly krátkodobou přestupní stanicí, myslí si vedoucí domova pro matky s dětmi Monika Žewucká

Domov sv. Markéty působí od roku 1993 v oblasti pomoci ženám s dětmi v krizové situaci, kdy se například ocitly bez střechy nad hlavou v důsledku domácího násilí partnera nebo jiných nepříznivých okolností.

Nabízí kapacitu okolo 100 lůžek ve 28 bytech, které mohou klientky využívat maximálně pod dobu jednoho roku. Kromě ubytování nabízí klientkám a jejich dětem další možnosti jako je doučování dětí nebo volnočasové aktivity. Hlavním cílem služby je podpora klientky v samostatném způsobu života.

Domov sv. Markéty se spolu se svými klientkami aktivně účastní řady akcí jako je Tříkrálová sbírka nebo Národní potravinová sbírka.

Zejména Národní potravinová sbírka, která se konala 11. listopadu 2017 v Tesco v brněnské městské části Královo Pole, byla velice úspěšná. Vedoucí Domova Monika Žewucká vzkazuje a děkuje:

"Pro maminky a děti  z Domova sv. Markéty jsme letos v rámci Národní potravinové sbírky vybírali potraviny v supermarketu Tesco Královo Pole. Za necelých šest hodin jsme vybrali témeř 1,5 t potravinDěkujeme všem dobrovolníkům, pracovníkům supermarketu, dětem a učitelům z Masarykovy ZŠ, kteří nám přispěli svou pomocí!" 

Záznam z předávání potravin z Národní potravinové sbírky v Domově sv. Markéty na ČT

Foto: Munimedia.cz