Projekt Nadace Naše dítě a společnosti Rossmann pomáhá klientkám azylového domu

Projekt Nadace Naše dítě a společnosti Rossmann pomáhá klientkám azylového domu

Projekt Nadace Naše dítě a společnosti Rossmann, určený na vzdělávání klientek azylového domu, klientkám pomáhá získat kompetence potřebné pro překonání jejich nepříznivou sociální situace. Máme tak možnost nabídnout maminkám přednášky a workshopy o zdravé výživě, zdravém životním stylu a seberozvoji. Klientky se učí vařit, pracovat na finančním hospodaření rodiny, připravují se na vstup na trh práce.

V rámci projektu poskytuje klientkám konzultace psycholog, který pracuje s celou rodinou i se skupinami klientek a dětí na důležitých tématech – šikana, agrese, závislosti, odměny a tresty. Projekt jim také umožní získat základní právní minimum v nejdůležitějších oblastech jako je rodinné právo, oblast bydlení nebo dluhová problematika.

Společnosti ROSSMANN a Nadaci Naše dítě jménem našich klientek děkujeme!