Společnost Kollmorgen darovala dětem školní potřeby

Společnost Kollmorgen darovala dětem školní potřeby

Společnost Kollmorgen zorganizovala sbírku pro děti z Domova sv. Markéty: Z jejího výtěžku byly pro děti zakoupeny školní potřeby. Jejich pořízení je zejména pro početnější rodiny finančně velmi náročné. Zaměstnanci společnosti Kollmorgen rovněž věnovali Domovu celý den dobrovolnické práce.

Společnost Kollmorgen a její zaměstnanci se aktivně zapojují také do sbírek a akcí Diecézní charity Brno. V nedávné době takto podpořili Den Charity a Koláč pro hospic.

Děkujeme!

 

Kollmorgen Logo

Azylový dům Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni