Tříkrálová sbírka Domova sv. Markéty v Nákupním centru Královo Pole

Děkujeme dárcům a Nákupnímu centru Královo Pole za možnost uspořádat Tříkrálovou sbírku v jeho prostorách.

Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni