Informace pro zájemce

 
Pro přijetí do našeho zařízení je nutné osobně na adrese Domova sv. Markéty – zde podat Žádost o poskytování sociální služby a k žádosti doložit tyto dokumenty:

  • platný občanský průkaz
  • rodné listy dětí
  • potvrzení o příjmech (dávky nebo platový výměr)
  • návrh nebo rozsudek o stanovení rodičovské zodpovědnosti, případně mimosoudní dohodu o výživném na děti
  • potvrzení o evidenci na ÚP nebo pracovní smlouvu


Žádosti přijímají sociální pracovnice:

Mgr. Taťána Bočková, sociální pracovnice
tel. : 549 122 962, 736 529 335
tatana.bockova@brno.charita.cz

Bc. Ivana Tesaříková, sociální pracovnice
tel. : 549 122 962, 736 529 335
ivana.tesarikova@brno.charita.cz

Kontaktujte je v úředních hodinách, po domluvě možno i jindy.

Kompletní žádost bude zařazena do nejbližší ubytovací komise, která bývá zpravidla na konci kalendářního měsíce. Komise rozhodne o zařazení do pořadníku. K tomu, aby žádost byla v pořadníku vedena, je nutné každý měsíc potvrdit zájem o službu.

V případě, že se uvolní byt, je oslovena první žadatelka z pořadníku. Před uzavřením smlouvy domlouvá sociální pracovnice se žadatelkou termín uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a plánuje průběh služby. K uzavření smlouvy musí žadatelka dodat lékařské potvrzení o možném pobytu v azylovém domě a uhradit platbu za ubytování viz ceník a zálohu na eventuální poškození bytu.

Smlouvu o poskytování sociální služby lze uzavřít maximálně na dobu 1 roku.