Kdo jsme

 

Historie a současnost

Budova Domova sv. MarkétyZřizovatelem Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni je Diecézní Charita Brno. Budova, ve které jsou služby poskytovány, je v pronájmu od Magistrátu města Brna. Zařízení začalo fungovat v roce 1993, kdy bylo klientkám k dispozici 18 bytů. V roce 1995 byla zahájena přístavba čtvrtého patra a výtahu; kapacita zařízení tím byla rozšířena na 28 bytových jednotek. V následujícím roce proběhla rekonstrukce sklepních prostor, ve kterých byla vybudována víceúčelová místnost (tělocvična). Diecézní charita si pronajala k budově  přiléhající zahradu, roku 2007 zde byly umístěny nové prolézačky, pískoviště a herní prvky a byl přistavěn altán. V dalších letech se pokračovalo v generálních opravách budovy, v rekonstrukci jednotlivých bytů a společných prostor. V roce 2016 byla provedena sanace budovy, výměna oken a oprava fasády.

Kuchyň ve společenské místnostiV současné době je v Domově ubytování zajištěno v 28 bytech 1+kk, 1+1 nebo 2+1 s celkovou kapacitou 100 lůžek. Jedná se o zařízené samostatné bytové jednotky s kuchyňkou vybavenou nábytkem a sociálním zařízením. Dům je bezbariérový s výtahem. Klientky a jejich děti mají k dispozici další společné prostory: dvůr, zahradu s pískovištěm a herními prvky, prádelnu s pračkami a sušárnou, návštěvní místnost, společenskou místnost s  televizí a víceúčelovou místnost (tělocvičnu). Mohou využívat i vybavené prostory rodinného koutku a PC místnost.

Poslání

Posláním Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně je poskytnutí sociálních a pobytových služeb na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které jsou rozhodnuty svou situaci aktivně řešit.

Poskytujeme ubytování, pomoc při přípravě stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Rodinný koutek 1Zletilé těhotné ženy a ženy s dětmi do 18 let ve své péči (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání až do věku 26 let), které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, a nemají možnost tuto situaci řešit prostřednictvím podpory blízkých nebo jiných sociálních služeb. Mohou to být ženy zneužívané, ohrožované na životě a žijící v prostředí ohrožujícím výchovu a vývoj dětí.

Zařízení není určeno pro ženy, které nejsou schopny samostatné celodenní péče o dítě.

Cíle služby

Cíle služby vycházejí z cílů klientky a jejich dosažení napomáhá klientkám vyřešit jejich nepříznivou situaci. Jde o tyto základní cíle:

 • připravenost klientky na přechod do vlastního bydlení
 • sociální začlenění a stabilizace klientky
 • finanční a materiální zajištění rodiny
 • dosažení rodičovských kompetencí v péči o děti

Principy služby

Způsob poskytování služby se řídí následujícími principy:

 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti
 • partnerství
 • rovný přístup, nestrannost
 • diskrétnost a respekt k soukromí klientek, ochrana před stigmatizací
 • posilování samostatnosti a individuální vůle klientek
 • podpora při upevňování vazeb v rodině
 • individuální přístup
 • uplatňování hodnot organizace při přístupu ke klientkám, soulad s etickým kodexem
 • profesionalita, odbornost