Informace pro uživatele

 

Zavedení péče:

Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje stálou zdravotní péči obraťte se na vašeho praktického lékaře, který zhodnotí situaci a rozhodne o vhodnosti této služby.

Při indikaci péče lékař osloví naše zařízení a dohodne druh a rozsah péče. Vrchní sestra navštíví klienta, zjistí ošetřovatelskou diagnózu, spolu s klientem určí dobu návštěvy a seznámí klienta s průběhem péče.

 

Ukončení péče – o ukončení péče rozhoduje ošetřující lékař dle plánovaných výsledků péče se souhlasem klienta.