Charitní ošetřovatelská služba

 

Domácí péče (Charitní ošetřovatelská služba) je určena všem nemocným, kteří potřebují odbornou zdravotní péči, kterou lze poskytovat v jejich vlastním sociálním prostředí (doma, případně u rodiny nebo v sociálních pobytových zařízeních).

Péče u pacienta je poskytována na základě indikace praktického lékaře, nebo odborného lékaře při ukončení hospitalizace. Lékař určuje dle zdravotního stavu četnost, druh návštěvy a zdravotnický úkon. Péči poskytují registrované zdravotní sestry.

Žádejte svého lékaře o předpis DOMÁCÍ PÉČE a neváhejte nás kontaktovat.

Domácí péči poskytujeme na území města Brna.

 

Seznam zdravotnických úkonů:

Odběry krve, měření glykémie, kontroly zdravotního stavu, infúze, injekce, převazy, cévkování, výměna močových katétrů, rehabilitační ošetřování, zaučování pacienta a rodiny v ošetřovatelské péči, péče o umírající atd….

 

Všechny zdravotnické úkony jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou pacienta.