Historie zařízení

 

 

Historie ošetřovatelské služby sahá do roku 1991, kdy začala obnovovat svoji činnost Česká katolická charita a Ministerstvo zdravotnictví ČR experimentálně podpořilo vznik Domácí ošetřovatelské služby, která byla v roce 1993 doplněna službou pečovatelskou. Od ledna 1994 byla Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) registrována jako nestátní zdravotnické zařízení poskytující zdravotní a sociální péči. Z důvodu dalšího vymezování kompetencí pracovníků a potřebnosti zkvalitňování služeb specificky zaměřených na danou odbornost došlo na podzim roku 2009 k úplnému organizačnímu i ekonomickému rozdělení obou služeb na Charitní ošetřovatelskou službu (CHOS) a Charitní pečovatelskou službu (CHPS). Výkony ošetřovatelské služby v rozsahu odbornosti domácí zdravotní péče jsou poskytovány zdravotními sestrami na základě indikace lékaře. Výkony pečovatelské služby poskytují školené pečovatelky na základě smlouvy s klientem. Obě služby se navzájem doplňují dle potřeb klientů.