Poslání a službyPoslání:

Charitní ošetřovatelská služba je zařízení Diecézní charity Brno – Oblastní charity Brno, jejímž posláním je poskytování odborné zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta. 

 

Cíle charitní ošetřovatelské služby:

 • optimalizace zdravotního stavu
 • zlepšení individuální úrovně kvality života uživatelů
 • zmírnění následků chorob

 

Cílová skupina:

 • senioři chronicky a dlouhodobě nemocní
 • lidé v produktivním věku doléčující se z akutního onemocnění
 • onkologicky nemocní

 

Poskytované služby:

 • odběr biologického materiálu
 • aplikace parenterální terapie
 • ošetření stomií
 • lokální ošetření
 • klyzma, výplachy
 • aplikace léčebné terapie
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu
 • půjčování kompenzačních pomůcek

 

Principy služby:

 • léčba v pohodlí domova
 • profesionální poskytování služby
 • individualizace služby
 • využívání nejnovějších poznatků v ošetřovatelských postupech
 • uspokojování bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb
 • efektivita
 • rovný přístup bez rozdílu