Co děláme

 

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování služby seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům města Brna, kteří potřebují podporu v soběstačnosti při denních aktivitách, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí.

 

Cílem Charitní pečovatelské služby je

  • poskytovat kvalitní sociální službu, která bude přizpůsobena požadavkům každého uživatele,
  • pomáhat při zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života,
  • konkrétní úkony poskytovat uživateli na základě jeho zakázky a to takovým způsobem, aby byla zachována jeho důstojnost a v co největší míře podporována jeho samostatnost.

Cílovou skupinu tvoří senioři a dospělí lidé, u kterých došlo ke snížení soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Z cílové skupiny jsou vyloučeny děti. Dospělí, kteří potřebují péči v delším časovém rozsahu než tři hodiny denně a lidé psychicky nemocní s projevy agresivity.

 

Poskytované služby

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • základní sociální poradenství
  • fakultativní služby: půjčování kompenzačních pomůcek