Informace pro žadatele

 

Každý občan, který potřebuje podporu a pomoc druhé osoby při uspokojování základních životních potřeb a při běžných denních aktivitách, může požádat o poskytování pečovatelské služby.

 

Jednání se zájemcem o služby

Jednání se zájemcem o služby vede sociální pracovnice, která poskytuje základní informace o službě. Schůzku lze domluvit telefonicky, osobně nebo e-mailem.

Schůzka se může konat v prostorách střediska pečovatelské služby, nebo v domácím prostředí žadatele.

Cílem schůzky je zjistit, zda pečovatelská služba splní očekávání žadatele a také, zda žadatel splňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby.

Sociální pracovnice informuje o možnostech a podmínkách poskytování pečovatelské služby. Společně se žadatelem zjišťuje jeho očekávání, potřeby a osobní cíle.

 

Základní informace o pečovatelské službě

  • Poslání, cíle, cílová skupina, principy poskytování služeb.
  • Základní činnosti, které pečovatelská služba poskytuje.
  • Doplňkové služby – fakultativní služby
  • Realizace poskytování služeb (jakým způsobem se konkrétní vybraná podpora, pomoc (úkon/úkony/činnosti) provádí.
  • Úhrada a způsob úhrady (výše a způsob úhrady za poskytované úkony).
  • Práva a povinnosti uživatele (pracovník seznámí zájemce s tím, jaká práva a povinnosti pro něj z případného uzavření smlouvy vyplývají (právo využívat úkony dle platného ceníku, právo nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena, právo vypovědět smlouvu bez udání důvodů, povinnost platit úhradu za jednotlivé úkony apod.).
  • Zodpovězení dalších dotazů žadatele