Historie Charitní pečovatelské služby

Historie pečovatelské služby sahá do začátku obnovení činnosti Charity. Charita začala poskytovat zdravotně sociální služby od druhé poloviny roku 1991, které koordinovala Mgr. Helena Malášková. Byla první vrchní sestrou domácí péče v Brně (tehdy CHOPS – Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba). Zaměstnávala zdravotní sestry a pečovatelky, které byly proškoleny v základních zdravotnických úkonech. Zázemí vedoucích pracovníků i pečovatelek bylo na Petrově.  Posléze (asi v roce 1994) tehdejší ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo pilotní projekt na podporu domácí zdravotně pečovatelské služby. Tím bylo zajištěno financování této služby.  Služba se rozšířila o poskytování zdravotních úkonů, které musely poskytovat zdravotní sestry.  Tím se musel rozšířit personál poskytující přímou péči o tuto profesi.  Agenda spojená s vykazováním jednotlivých úkonů byla jednoduchá a postupem času a s nároky na evidenci ze stran donátorů se vyvinula až k dnešnímu elektronickému zpracovávání.

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v průběhu jejího působení měla několik vedoucích pracovníků. Po paní Maláškové to byly Helena Komínková,  Míla Šujanová,  Marie Valíčková, Ivana Petrášková.

Také v průběhu trvání CHOPS tato služba měla několik adres, kde byly kanceláře a zázemí pro pracovníky. Z Petrova, prvního působiště, se přesunula služba i s ředitelstvím Oblastní charity Brno na ul. Karlova 61. V roce 2003 vrátil magistrát města Brna Diecézní charitě Brno objekt na ulici Žižkova 3, kde pečovatelská služba sídlí dodnes.

Do roku 2009 byla Charitní ošetřovatelská – pečovatelská služby koordinována jedním vedoucím.  V roce 2006 vyšel nový zákon o sociálních službách a pečovatelská služba se podle tohoto zákona musela registrovat jako sociální služba.  Tím vznikly dvě zcela samostatné služby, které se v roce 2009 rozdělily i organizačně na Charitní pečovatelskou službu (CHPS) a Charitní ošetřovatelskou službu (CHOS).

Během let 2010 – 2012 se modernizovalo a přizpůsobilo potřebám CHPS zázemí v budově Žižkova 3. Vzhledem k náročnosti vykazování péče podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, byl pořízen počítačový program pro snadnější, kvalitnější a přehlednější vyúčtování péče.

2014 - Pečovatelská služba se rozšířila na 14 pečovatelek a byla přijata sociální pracovnice. V roce 2009 získala CHPS první automobil, který využívá k převozům klientů k lékařům i jinam.

2016 – rozšíření Charitní pečovatelské služby na 17 pečovatelek a 1 sociální pracovnici. Vozový park rozšířen o další 3 nová auta, nyní pečovatelská služba pro svoji práci využívají 4 osobní automobily. V červenci 2016 došlo k požáru budovy na Žižkové 3, kde máme kanceláře, vodou z hašení byla zničena kancelář sociální pracovnice a kancelář účetní.

 

Prosinec 2014